Calea Floresti nr.145
0264 - 207.400
08:00 - 18:00

Politica de confidentialitate

AUTOWORLD SRL, persoana juridica romana cu sediul in localitatea Cluj Napoca, Calea Floresti, Nr. 145, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.  J12/3388/1991, cod fiscal RO 225615, înregistrata la ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal cu numarul 38681, conform Regulamentului (UE) 2016/679 și Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, avem obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale ale clientului care ne sunt furnizate de catre client sau reprezentantii acestuia legali si/ sau alti angajati/colaboratori ai clientului.

AUTOWORLD SRL colecteaza, prelucreaza si stocheaza, prin mijloace manuale si/sau automatizate urmatoarele date cu caracter personal ale Clientului:

  • Nume, prenume, semnatura
  • Adresa, telefon si e-mail
  • CNP, seria si numarul actului de identitate/pasaportului
  • Date din permisul de conducere
  • Date de localizare GPS

De asemenea, AUTOWORLD SRL poate solicita clientului/utilizatorilor copii de pe documente (permis de conducere + buletin/pasaport) in vederea folosirii lor in relatiile cu autoritatile publice locale/centrale, societati asigurare/reasigurare,  autoritati vamale. Copiile de pe documentele solicitate au scop justificativ cu privire la inchirierea si folosirea autoturismelor, in cazuri de accidente rutiere, furturi auto si orice speta penala in legatura cu autoturismele ce sunt mentionate in contractul de inchiriere.

Toate datele cu caracter personal sunt colectate, prelucrate si stocate de catre AUTOWORLD SRL cu buna-credinta in vederea executarii in conditii optime a contractului de inchiriere, monitorizarii bunurilor, prelucrarii cererilor clientului, furnizarii informatiilor privind serviciile oferite, a facturarii acestor servicii, inclusiv efectuarii platilor in numerar, prin tranzactii bancare sau a celor cu cardul, solutionarea cererilor, intrebarilor sau reclamatiilor clientului. Aceste date cu caracter personal vor fi pastrate pe toata durata contractuala, pana la expirarea obligatiilor contractuale si a termenelor de arhivare.

Conform Regulamentului CUE) 2016/679  si al Consiliului European din 27 aprilie 2016 clientul beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul la portabilitate si dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodata, clientul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor cu caracter personal care il privesc si sa solicite stergerea acestora (in masura in care acest lucru nu contravine legii).

Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul se poate adresa catre AUTOWORLD SRL, printr-o cerere scrisa datata si semnata la adresa din Cluj Napoca, Calea Floresti, nr 145, Jud.Cluj prin e-mail la protectiadatelor@autoworld.ro.

Daca sunteti de parere ca AUTOWORLD SRL a incalcat vreun drept privind acest subiect, incepand cu 25 mai 2018 clientul se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Daca unele dintre date sunt neconforme cu realitatea, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil pentru a le rectifica.

AUTOWORLD SRL se angajeaza sa aplice toate masurile tehnice si organizatorice pentru asigurarea securitatii datelor personale ale clientului, protejarii impotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.